Představujeme Svaz branně-technických sportů České republiky, z.s.

Svaz branně-technických sportů České republiky, z. s. (dále jen SBTS ČR) vznikl v roce 1990. Sídlo má v Praze 7, U Pergamenky 3. Je členským svazem Sdružení sportovních svazů České republiky, z. s.

V souladu s novou legislativou je SBTS ČR od 1.1.2014 registrován jako „zapsaný spolek“.

Organizační strukturu SBTS ČR tvoří pobočné spolky SBTS a 5 spolků – kolektivních členů :
Svaz technických sportů Prácheňsko z.s.
Technické sporty LUČAN z.s.
Společnost českých střelců Louny     ( www.scsln.cz )
LEX z.s.    ( www.gunlex.cz )
Combat Mírov z.s.

Základním účelem spolku je provozování sportovní činnosti a branně technických aktivit organizováním sportovních soutěží a akcí směřujících k uspokojování sportovních a společenských potřeb a rozvoj sportovní zdatnosti a osvěty dospělých a mládeže.

Činnost SBTS ČR pro dospělé je zaměřena především na střelecké disciplíny :

střelecký víceboj (střelba z velkorážové pistole)

střelecké štafety (střelba z velkorážové pistole)

REPIKO (střelba revolveru, pistole na kovové terče)

střelba z historických (perkusních) zbraní

Střelecký víceboj

Od počátku existence SBTS ČR je organizován především střelecký víceboj. Tento se skládá ze tří základních disciplín : a) mířená střelba, b) akční střelba (střelba na kovové terče), c) štafety (repiko).
První ročník této zajímavé střelecké soutěže byl organizován v roce 1992 na střelnici Černovír v okrese Ústí nad Orlicí kde se historicky prvním vítězem v soutěži jednotlivců stal Jindřich DVOŘÁK ze ZO Nové Město na Moravě. V soutěži družstev se této pocty dostalo družstvu ZO FENIX Praha ve složení : Ladislav FALTA zms., Miloš MÜLLER, Roman HAFFNER. Od této doby se střeleckého víceboje SBTS ČR nyní nejčastěji organizovaného na střelnicích v Moravské Třebové a Lounech každoročně zúčastňuje mnoho střelců z řady pobočných spolků SBTS.

Střelecké štafety trojic a REPIKO

Postupně byly do systému soutěží SBTS ČR zavedeny další výše uvedené disciplíny. Velké oblibě střelců se těší střelecké štafety družstev z velkorážné pistole (revolveru), a to především pro možnost využití široké škály kovových a papírových terčů. Soutěže REPIKO jsou v oblibě pro svoji zajímavost, dynamiku a také proto, že do soutěží jsou zapojeny i jiné svazy, což umožňuje větší konkurenci a možnost srovnávat výkonnostní úroveň střelců takto zúčastněných svazů, nyní spolků.

SBTS věnuje trvalou pozornost práci s mládeží, proto vede své členy k tomu, aby se soustavně věnovaly práci s mládeží


SBTS ČR v soutěžích mládeže orientuje pozornost na :

Střelecký víceboj mládeže ze vzduchových zbraní

Střelba na optické střelnici (laserová puška)

Branný víceboj mládeže

Korespondenční liga ze vzduchových zbraní

Letní tábory mládeže

Střelecký víceboj mládeže ze vzduchových zbraní

Praxe ukázala, že i mezi mládeží získává stále větší popularitu akční střelba. Proto vznikla střelecká disciplína střelba ze vzduchových zbraní, střelecký víceboj mládeže. Nultý ročník pořádal SBTS ČR ve spolupráci se ZO Kunovice již v roce 1998, první ročník pak ve spolupráci se ZO SBTS Svatoslav v roce 1999 v Lažánkách. Nyní se již několik let tato střelecká soutěž koná v krásném rekreačním areálu Srnčí u Moravské Třebové a účastní se  se jí ve čtyřech mládežnických věkových kategorií soutěžící z několika pobočných spolků SBTS. Nejlepších výsledků v této střelecké disciplíně dosahují soutěžící z Moravské Třebové, Kunovic,  Chlumce nad Cidlinou., Svatoslavy, Vojkovic a Křenova.

Střelba na optické střelnici (laserová puška)

Od roku 2008 se pravidelně uskutečňuje mezi mládeží velmi oblíbená střelecká disciplína – střelba družstev laserovou puškou.  Po dobu dlouhých sedmi let se tato zajímavá soutěž konala v ZŠ Falberova ve Svitavách, nyní se její konání přesunulo do Kunovic. Po celou dobu konání soutěže dosahovali v této střelecké disciplíně nejlepších výsledků soutěžící ze Svitav (ALFA Svitavy), Kunovic, Moravské Třebové, Vojkovic, Chlumce nad Cidlinou a Vendolí.

Branný víceboj mládeže

Soutěž organizovaná SBTS ČR jako „Memoriál Bernarda Nechvily“ má mezinárodní charakter. Pravidelně se jí účastní tři družstva ze Slovenské republiky, dvou ročníků 1999 a 2000 se účastnila i družstva z Polska. Od svého počátku se tato soutěž pravidelně každoročně koná v lesnatém rekreačním areálu Prudká u Doubravníku. Tradičně nejlepších výsledků nyní dosahují závodníci z pobočných spolků Kunovice, Chlumec n.C., Svatoslav, Vojkovice, Moravská Třebová, v minulosti to ale byli také soutěžící ze základních organizací Raná, Zálesák Louny, Černošice, Beroun a Karlovy Vary. Naše vybraná max. 3 družstva se pak zase naopak zúčastňují závodů v branném víceboji žáků základních škol do 15 let  pořádaných každoročně Svazem branných a technických činností Slovenské republiky na různých místech Slovenska.

Letní tábory mládeže

Jsou zaměřeny především na přípravu mládeže ve střeleckých disciplínách, branném víceboji, přežití ve volné přírodě, ale i dalších sportovních a zájmových disciplínách. Mezi tradiční organizátory LTM patří především poboční spolky Zálesák Louny,  Černošice, Svatoslav, Chlumec nad Cidlinou a Beroun.

SBTS ČR od počátku své existence prosazoval ve svém programu zásadu vytvářet pro sportovní a zájmovou činnost základních organizací, nyní pobočných spolků,  co nejlepší podmínky. Jednou z těchto podmínek bylo poskytování získaných finančních prostředků i materiálu na jejich činnost.
V minulosti také např. ZO Železný Brod vybudovala nákladem 2,5 mil. Kč klubovnu,  ZO Hostinné stejným nákladem vybudovala klubovnu se střelnicí. Nyní SBTS ČR (spolek) vlastní nemovitosti v : HOSTINNÉM, LOUNECH a BEROUNĚ