Mezinárodní mistrovství ČR v branném víceboji mládeže – Memoriál Bernarda Nechvily

  Již 29. ročník Mezinárodního mistrovství České republiky v branném víceboji mládeže – Memoriál Bernarda Nechvily – se konal ve dnech 6. – 7. října t.r. v rekreačním středisku Českých drah v Prudké u Doubravníku.

   Tradičně se soutěže účastnila tříčlenná družstva celkem ve 4 věkových kategoriích – kat. A do 12 let, B 13 – 16 let, C 17 – 21 let a kategorie D 22 – 26 let a soutěžními disciplínami byly mířená střelba na přesnost ze vzduchové pušky, běh terénem, překonávání překážek, hod granátem, akční střelba v průběhu závodu a poskytnutí první pomoci. I letos se soutěže zúčastnila tři družstva ze Slovenské republiky, tentokrát ze základních organizací ZBTČ SR Hrochoť, Parchovany a Pribelce.

   Branného víceboje mládeže se letos zúčastnilo celkem 24 tříčlenných družstev z členských subjektů SBTS ČR  z Moravské Třebové, Kunovic, Chlumce nad Cidlinou a již výše zmíněná družstva ze Slovenské republiky.      

  Vítězi v kategoriích A i B se stala družstva ze SBS Moravská Třebová,

v kategorii C zvítězilo družstvo ze SBTS Kunovice a vítězem v kategorii D

se stalo družstvo ZŠ Parchovany z partnerského ZBTČ SR.

  Soutěž se „tradičně“ konala za opravdu příjemného podzimního počasí a měla velmi dobrý průběh.